Byrådet i Bjerregrav: Nyt boligområde ved Herredsvejen vedtaget

dato

Byrådet i Bjerregrav har den 13. december 2024 vedtaget en ny planlægning for et boligområde ved Herredsvejen. Dette er blevet formaliseret i Lokalplan nr. 551 og tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029, som blev behandlet under sag nr. 14.

Den nye planlægning er et vigtigt skridt i udviklingen af Bjerregrav og vil bidrage til at skabe et attraktivt og levende boligområde. Med denne planlægning er der lagt op til en række nye boliger, der vil styrke byens profil og tiltrække nye borgere.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår byggeriet vil påbegynde, men med vedtagelsen af planlægningen er det første vigtige skridt taget. Det bliver spændende at følge udviklingen og se, hvordan det nye boligområde ved Herredsvejen vil forme Bjerregrav i de kommende år.

https://viborg.dk//demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/bjerregrav-vedtaget-planlaegning-for-boligomraade-ved-herredsvejen/
Kilde: Viborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.