Stoholm: Idéfase for planlægning af ny skole

dato

Stoholm er i gang med en spændende idéfase, der omhandler planlægningen af en ny skole ved Søndergade. Dette projekt er en del af en større vision om at skabe et område dedikeret til almen service, som vil være til gavn for hele lokalsamfundet.

Den nye skole vil være et centralt element i denne plan, og vil bidrage til at styrke det lokale uddannelsesmiljø. Med dens placering ved Søndergade, vil skolen være let tilgængelig for alle i området, og vil skabe en naturlig samlingspunkt for både børn og voksne.

Idéfasen er en vigtig del af planlægningsprocessen, hvor alle muligheder bliver undersøgt og vurderet. Det er her, hvor de store linjer for projektet bliver lagt, og hvor der bliver taget højde for både praktiske og økonomiske aspekter.

Denne fase er også en mulighed for lokalsamfundet at komme med input og ideer, og dermed være med til at forme fremtiden for deres område. Det er en spændende tid for Stoholm, og vi ser frem til at følge udviklingen.


https://viborg.dk//demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/stoholm-idefase-om-planlaegning-for-ny-skole-ved-soendergade/
Kilde: Viborg Kommune