Stor tilfredshed i Viborg Kommunes landsbyer

Foto: Viborg Kommune.
dato

En nylig undersøgelse i Viborg Kommune viser, at 95% af indbyggerne i kommunens landsbyer er tilfredse med deres bosted.

Undersøgelsen blev gennemført af Landdistriktsudvalget i slutningen af 2023 og starten af 2024, hvor over 1.700 borgere deltog. Resultaterne viser, at 63% er meget tilfredse, mens 32% er nogenlunde tilfredse med at bo i deres by. Kun 5% er mindre tilfredse.

Formand for Landdistriktsudvalget, Kim Dongsgaard, er glad for resultaterne og mener, at det bekræfter, at folk generelt er glade for at bo i de mindre byer. Han påpeger, at det er vigtigt at understøtte og udvikle landdistrikterne, og at der er en vigtig kommunikationsopgave i at tale de mindre byer op.

Undersøgelsen fremhæver også de vigtigste kvaliteter ved at bo i en mindre by. Natur og grønne områder topper listen, efterfulgt af fællesskab, tryghed, idræts- og fritidsfaciliteter og dagligvarehandel.

Kim Dongsgaard understreger, at resultaterne vil blive brugt til at gøre det endnu mere attraktivt at bo i landdistrikterne. Han takker for de mange svar og ser frem til at bruge dem i det fremtidige arbejde.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/stor-tilfredshed-i-viborg-kommunes-landsbyer-13794699/
Kilde: Viborg Kommune