De første ønsker er klar til ombygning af Rødkærsbro Skole

Foto: Viborg Kommune. Medarbejdere fra Rødkærsbro Skole og specialafdelingen på Bjerringbro Skole var samlet til workshop.
dato

Der var lystig snak og gode idéer på bordet, da første workshop om ombygningen af Rødkærsbro Skole blev holdt. Workshoppen er den første i en række, hvor forskellige parter bliver inddraget i processen.

Byrådet i Viborg Kommune har besluttet, at specialafdelingen fra Bjerringbro Skole - Vestre Ringvej skal flytte til Rødkærsbro Skole. Samtidig bygges skolen om, så omgivelserne giver mulighed for bedre integration mellem almen og specialtilbud.

Alle ansatte på Rødkærsbro Skole og medarbejdere tilknyttet specialafdelingen på Bjerringbro Skole var derfor samlet til workshop torsdag den 29. februar, hvor de kunne komme med input til byggeriet.

- Det er vigtigt for os at samle personalet og få deres input til, hvordan de ser skolen indrettet. Det er jo dem, der får deres daglige gang på Rødkærsbro Skole og som kan kaste lys på, hvordan indretningen passer bedst til undervisningen, så flekstabiliteten og samhørigheden fortsat kan blomstre, siger Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune.

Vigtige input
På workshoppen blev medarbejderne bedt om at forholde sig til, hvad der fungerer i dag, hvad der kan forbedres og komme med ønsker til selve ombygningen. 

- I begyndelsen var medarbejderne delt i grupper, så de sad sammen med deres nuværende kolleger. Senere blandede vi dem, og her begyndte de at tale om fællesskab og samhørighed. Det gav et indblik i, hvad der er vigtigt for personale og elever, og giver et godt afsæt, når vi skal i gang med at udforme en helhedsplan for skolen, fortæller Rune Brauer, arkitekt hos NERD.

Inputtene bruger arkitektfirmaet NERD, der står for processen, til at lave en helhedsplan. Den beskriver overordnet, hvordan arealet bruges bedst muligt og hvilke rum, der skal være hvor.

Claus Wandall, der er skoleleder på Rødkærsbro Skole, var godt tilfreds med workshoppen og medarbejdernes engagement.

- Det var en rigtig god eftermiddag med stort engagement og arbejde på tværs af specialafdelingen og Rødkærsbro Skole. Det var så skønt at høre, at der er stor respekt for hinandens traditioner, men også at det er vigtigt at udforske nye traditioner sammen, siger Claus Wandall, skoleleder Rødkærsbro Skole.

Byggeudvalg
Inddragelse er et af nøgleordene i hele processen. Udover workshoppen, hvor alle medarbejdere fik lejlighed til at komme med input, er der udpeget et byggeudvalg, der består af repræsentanter fra Bjerringbro Skole, Rødkærsbro Skole, Viborg Kommune og totalrådgiver.

Byggeudvalget skal på studietur for at finde inspiration fra lignende byggerier, deltage i yderligere workshops og byggeudvalgsmøder.  

Fakta
Der er i alt afsat 9,5 millioner kroner til byggeriet.

Ombygningen af skolen forventes at stå klar til skolestart i 2026.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/de-foerste-oensker-er-klar-til-ombygning-af-roedkaersbro-skole-13789932/
Kilde: Viborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.