Der er fortsat styr på økonomien i Viborg Kommune

Foto: Viborg Kommune.
dato

Viborg Kommune har fortsat styr på økonomien, viser regnskabet for 2023. Resultatet før anlæg og afdrag landede på 288 millioner kroner, væsentligt bedre end de budgetterede 192 millioner kroner.

Trods udfordringer med ekstra udgifter på familie- og socialområdet samt til specialelever, har kommunen formået at dække merforbruget på serviceområderne på 40 millioner kroner via ekstra midler fra staten.

Anlægsaktiviteten i 2023 var høj, med en nettoforbrug på 311 millioner kroner på anlægsprojekter, markant højere end byrådets målsætning om 225 millioner kroner. Projekterne inkluderede blandt andet en ny skole i Overlund, Skals Børnehus og Skole, og områdefornyelse i banebyen.

Den gennemsnitlige likviditet faldt i 2023 til 545 millioner kroner, stadig over byrådets målsætning om 200 millioner kroner.

Borgmester Ulrik Wilbek forventer dog, at likviditeten vil falde yderligere i 2024 og i budgetoverslagsårene 2025-2027.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/der-er-fortsat-styr-paa-oekonomien-i-viborg-kommune-13791153/
Kilde: Viborg Kommune