Tegnefilm under træet

Foto: Viborg Kommune.
dato

Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt har udviklet 48 animationsfilm, der skal hjælpe borgere med at forstå og håndtere deres sygdomme bedre.

Filmene er nu gjort offentligt tilgængelige for kommuner, hospitaler og patientforeninger landet over. De er skabt for at gøre sundhedsinformation mere forståelig og komplekse forløb mere overskuelige. Filmene er allerede set over 160.000 gange, og både borgere og sundhedspersonale har givet positiv feedback.

Sundhedschef i Viborg Kommune, Kristine Stange, udtaler, at filmene styrker borgernes forståelse af deres sygdomsforløb og muliggør bedre dialog med sundhedspersonalet.

Desuden sparer de tid for sundhedspersonalet, da patienterne er bedre forberedt. Samarbejdet om animationsfilmene begyndte i 2021, og efter en testperiode er de nu gjort offentligt tilgængelige.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/tegnefilm-under-traeet-221897772754680/
Kilde: Viborg Kommune